Regulamin konkursu "Cztery pory roku w Kraśniku"
Po rocznej przerwie, zamierzamy wznowić zabawę-konkurs, tym razem pod nazwą "Cztery pory roku w Kraśniku". Tematy w roku 2017 będą dotyczyły wyłącznie fotografii Kraśnika. Chcemy pokazać miejsca ciekawe, urokliwe, może nie dla wszystkich znane, w scenerii wszystkich pór roku.

Regulamin pozostaje ten sam jak w ubiegłych latach. Jedyne zmiany są takie, że fotografie przysyłamy co 3 miesiące, ale za to każdy może zaprezentować po 3 prace.

Konkurs jest otwarty - mogą brać w nim udział członkowie FKK oraz goście.

W naszej zabawie nie ma nagród - umieszczenie swojej pracy na stronie Fotoklubu jest wystarczającą nagrodą :)

Biorący udział przysyłają na adres lech@krasnikfotoart.pl maksymalnie 3 fotografie o wymiarach nie więcej niż 1200 px dłuższy bok i wielkości nie więcej niż 400 KB w formacie jpg, o treści zgodnej z tematem .
Fotografie powinny być aktualne i nie mogą być wcześniej publikowane.

Osoby nie będące członkami FKK załączają w e-mailu informację: Oświadczam, że jestem autorem załączonej fotografii, ja i osoby na niej przedstawione (jeżeli są) wyrażamy zgodę na publikację na stronach Fotoklubu Kraśnik. Podpis: imię, nazwisko, miejscowość, dodatkowo może być login. Także informacja czy fotografia ma być podpisana imieniem i nazwiskiem czy loginem.

Termin przysyłania fotografii - do 20 wskazanego miesiąca. Wszystkie fotografie pokażą się na stronie dzień później, najpierw anonimowo, a na koniec miesiąca ze wskazaniem autora.

Zalogowani członkowie FKK mogą komentować i oceniać wszystkie fotografie do końca miesiąca. Zasady oceniania: od bardzo dobra  ***** - 10 pkt., **** - 8 pkt., *** - 5 pkt., ** - 1 pkt., * - 0 pkt. Goście konkursu otrzymują dodatkowo podczas liczenia po 10 pkt.

Najwyżej oceniana fotografia (z największą liczbą punktów) zostaje miniaturką tematu.

Autor fotografii zachowuje do niej wszelkie prawa.

Technika wykonywania fotografii jest dowolna, nie ma żadnych ograniczeń. Najbardziej ceniona powinna być oryginalna interpretacja tematu.

Fotografie konkursowe są także publikowane na naszej  stronie FB, gdzie mogą je komentować osoby spoza Fotoklubu.Tematy w roku 2017:

do 20 marca KRAŚNIK ZIMĄ

do 20 czerwca WIOSNA W KRAŚNIKU

do 20 września LATO W KRAŚNIKU

do 20 grudnia KRAŚNIK JESIENIĄ


Powrót do galerii